<<<    zurück - <<<   back                 i n d e x        k u n s t          t e x t e         a u s s t e l l u n g         a u k t I o n   

   

 

  Dunkelheit / darknes

 

 

  

 

 Acryl / Leinnwand / 2009

 Gerd Sonntag, Schrift, Kunst, art,   

 

 

 

 

   

 

Gerd Sonntag, Zeichnung, drawing, art, paintings, kunst

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerd Sonntag, Zeichnung, drawing, art, paintings, kunst

Acrylic / Canvas 2009 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Acryl / Leinnwand / 2009

 Gerd Sonntag, Schrift, Kunst, art,   

Acrylic / Canvas 2009

  

 

 

 

 

  

 

 Acryl / Leinnwand / 2009

 Gerd Sonntag, Schrift, Kunst, art,   

Acrylic / Canvas 2009   

 

 

 

 

 

 <<<    zurück - <<<   back        i n d e x           a r t               t e x t s         e x h I b I t I o n s          a u c t I o n        c o n t a c t  

_______________________________________________________________________________________